0

Integritetspolicy

1. Omfattning och samtycke

 1. Personuppgifterna för de enskilda användarna av Säljplatsen.se-tjänsten hanteras av en person som är registrerad enligt svensk lag, med säte i Stockholm ("Företaget"). Företaget är ägare till databasen över personuppgifter för användare Säljplatsen.se.
 2. Chefen för Säljplatsen.se s datablad är ett företag som är etablerat och verkar enligt svensk lag (detta land är part i konventionen för skydd av enskilda personer med avseende på automatiserad behandling av personuppgifter och medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
 3. Databasen över Säljplatsen.se användares personuppgifter finns på: Sverige, Stockholm.
 4. Denna sekretesspolicy beskriver det förfarande som företaget fastställt för behandling av personuppgifter som samlats in på webbplatsen www.Säljplatsen.se (nedan kallad webbplatsen), mobilapplikationen Säljplatsen (nedan kallad mobilapplikationen) och relaterade tjänster och verktyg som tillåter användare att registrera sig på webbplatsen, publicera eller visa i realtid redan publicerade annonser, använd en annan, relaterad till ovanstående Säljplatsen-tjänst. I samtliga dessa fall behandlar företaget personuppgifter för användare uteslutande inom kraven i Ukrainas lag "om skydd av personuppgifter" och konventionen för skydd av enskilda personer i samband med automatiserad behandling av personuppgifter. Denna sekretesspolicy är utvecklad i enlighet med bestämmelserna i dessa dokument.
 5. Genom att använda webbplatsen och / eller mobilapplikationen och / eller andra relaterade tjänster och verktyg på Säljplatsen, ger användaren sitt samtycke till bolaget att behandla personuppgifter, såsom användarens namn, bostadsort, e-postadress, kontakt telefonnummer, annan kontaktinformation och på begäran av användaren; ip-adresser, annan kommunikationsdata för användare; meddelanden, brev, applikationer som sänds till användaren av andra användare och vice versa och samtycker även till överföring av personuppgifter till tredje part, inklusive överföring av personuppgifter utomlands, till något tredje land i enlighet med denna sekretesspolicy och med användaravtalstjänsterna Säljplatsen.se.
 6. Användare bör vara medvetna om att när de går till vissa länkar på webbplatsen eller i en mobilapplikation kan de vidarebefordras till andra företags webbplatser (applikationer etc.) utanför företagets värdrum där användarinformation samlas in utanför bolagets direkta kontroll . I det här fallet reglerar sekretesspolicyen för webbplatser och / eller tredjepartsprogram behandling av information som erhållits från användarna av dessa tredje parter.

2. INFORMATION, SOM KOMMER, MOTTAGAS OCH PLACERAR FÖRETAGET

 1. Kontoinformation: När användaren skapar ett konto på webbplatsen kan företaget kräva viss information, till exempel en giltig e-postadress och ett lösenord. Kontot innehåller information om dem, till exempel geografiskt läge, namn och efternamn, telefonnummer och relaterad information, inklusive foton som de kan ladda upp till sitt konto. {Kontot tillåter användare att kontakta varandra för att uttrycka intresse för sina erbjudanden}. Användarna är ansvariga för all information som publiceras av dem i offentliga konton. Användaren bör noggrant överväga alla risker som är förknippade med det faktum att han gör viss information - i synnerhet adressen eller informationen om platsen för hans exakta plats - allmänt tillgänglig. Om användaren väljer att komma in på webbplatsen med hjälp av tredjeparts autentiseringstjänsten, till exempel Facebook-information, kan företaget få en ytterligare profil eller annan information som är tillgänglig av sådan tredje part.
 2. Meddelanden och transaktioner: Bolaget kan inom ramen för sin webbplats lämna in information, inklusive personlig och kontaktinformation, som är nödvändig för att slutföra transaktioner mellan köparen och säljaren, att skicka meddelanden och kommunicera med användarna och göra betalningar. All information som krävs för att publicera annonser krävs när du skapar ett konto. Användarna ansvarar för all information som publiceras på webbplatsen. Användaren bör noggrant överväga alla risker som är förknippade med det faktum att han gör viss information - särskilt adressen eller annan personlig information - allmänt tillgänglig.
 3. Spel, reklam och marknadsföring: Som en del av verksamheten på sin webbplats kan företaget samla in personlig information som namn och kontaktinformation när användarna deltar i spel, frågesporter och andra marknadsföringskampanjer som organiseras av företaget eller på tredje parts webbplatser av Företag. Som en del av sin webbplats kan företaget också bearbeta information relaterad till reklamkampanjens effektivitet, inklusive vilka annonser som visades på webbplatsen och på webbplatser från tredje part.
 4. Kundtjänst: När användarna kontaktar kundtjänsten kan bolaget, inom verksamheten på sin webbplats, samla in personlig information som är nödvändig för att uppfylla användarens begäran och få feedback vid behov. Företaget kan också kontakta användaren med hjälp av befintlig kontaktinformation för det konto som tillhandahålls för detta ändamål. Rummet kan också samla in annan information om samspelet med användarna, till exempel eventuella förfrågningar till supporttjänsten som tillhandahålls av användarna, eller eventuell återkoppling från dem.
 5. Webbplats och mobildata: Företaget kan automatiskt ta emot och registrera på sina servrar information från användarens webbläsare eller någon annan enhet, inklusive IP-adress, programvaru- och hårdvaruattribut, sidor som användaren begär, mobilidentifierare, programanvändningsinformation och / eller information om andra enheter som används eller systemnivåinformation. Detta kan hända på webbplatsen eller på en mobilapplikation eller på tredje parts tjänster. Ytterligare information om hur användarna kan övervaka och / eller blockera sådan insamling av information finns nedan i avsnitt 6 i denna policy.
 6. Information som erhållits som resultat av intervjuer: Företaget kan samla in och lagra information som erhållits som resultat av intervjuer som kan utföras av Bolaget eller tredje part som företaget har åtagit sig, nämligen information om kön, ålder, civilstånd, personliga preferenser, etc.
 7. Bifogad information: Företaget kan också lägga till information som lagligen erhållits från affärspartners eller tredje part till befintliga företagsuppgifter om sina användare.
 8. Information tillgänglig från användarprofiler i multifunktions Internet-plattformar (sociala nätverk): Genom att registrera på webbplatsen eller genom att logga in på webbplatsen med hjälp av autentiseringstjänster för sociala nätverk, ger användaren samtycke till att samla och bearbeta information tillgänglig från relevanta profiler i sociala nätverk, samt att publicera i relevanta sociala nätverk information om handlingarna hos användaren på webbplatsen och / eller i mobilapplikationen. Information som företaget inte samlar in eller behandlar: ompaniya samlar inte in eller behandlar personuppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk tro, medlemskap i politiska partier och fackföreningar och liknande uppgifter.

3. IP-adress, kakor och mobilidentifierare

 1. Som en del av sin webbplats kan företaget samla in viss information med hjälp av teknik som kakor, pixlar och lokal lagring (som i din webbläsare eller mobilenhet).
 2. COOKIES är små textfiler som lagrar information direkt på användarens dator, mobiltelefon eller annan enhet.
 3. De pixlar (pixlar) - små digitala bilder, som är en del av koden på webbsidor som gör en annan server att mäta prosmatrivaemost webbsida och används ofta i samband med kakor (cookies). Koden spårar om och när (och på vilken sida) pixeln laddas för att indikera att användaren interagerar med sidan eller en del av sidan på sidan.
  Använda cookies (cookies) kan webbservern behålla, till exempel preferenser och inställningar på användarens dator, sin mobiltelefon eller annan enhet (er) som sedan återställs automatiskt nästa besök. Eller, med andra ord, filer, cookies (kakor) används bland annat att använda webbplatsen mer användbar, vilket till exempel att användaren inte ska behöva upprepa inloggningen nästa gång du besöker.
 4. Företaget använder både permanenta och session cookies. Ihållande cookies kvarstår på användarens dator under en längre tid, och sessionskakor raderas automatiskt när webbläsarfönstret stängs.
 5. Företaget kan tillåta tredje parter, som leverantörer av reklam och / eller analytiska tjänster, att samla in information med hjälp av dessa typer av tekniker direkt på webbplatsen för webbplatsen eller mobilapplikationen. De uppgifter som de samlar in omfattas av skydd i enlighet med de här tredje partens nuvarande sekretesspolicy.

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna tillhandahålla sina tjänster kan företaget använda information som företaget samlar in och placerar för följande ändamål:

 1. tillhandahållande av kundservice, inklusive skapande och hantering av användarkonton, lösa tekniska svårigheter och tillgång till olika funktioner,
 2. Anpassning av förslag och erfarenheter, inklusive reklam för sina tjänster eller tjänster från tredje part.
 3. kontroll av användarens allmänna och individuella aktivitet, såsom sökordsökning, aktivitet vid offentliggörande av meddelanden och avslutande av transaktioner och för hantering av trafik på webbplatsen;
 4. kommunikation med våra användare, inklusive om frågor om service, kundtjänst eller auktoriserad marknadsföringskommunikation via alla tillgängliga kommunikationskanaler;
 5. Genomföra forskning och analytiska aktiviteter för att förbättra vår service. och
 6. underhåll av användaravtalets överenskommelse om tjänster Säljplatsen.se, inklusive kamp mot svindel och förolämpningar;utvärdering av vissa faktorer av personlig information, särskilt för analys och prognos av personliga preferenser, intressen, beteende eller plats.
 7. Företaget kan lagra information som det samlar in och tar emot på sin webbplats så länge det krävs för att uppfylla ovanstående affärsmål.

5. Växling av information

 1. Bolaget kan dela den information som den samlar in med anknutna enheter (företag som agerar på grundval av gemensam egendom eller gemensam kontroll av Naspers-koncernen) i ett tredjeland.
 2. Dessa företag kan bara bearbeta och använda de mottagna personuppgifterna för de ändamål som anges i punkt 4 i denna sekretesspolicy. I det här fallet förblir de överförda uppgifterna föremål för denna sekretesspolicy.
 3. Företaget tillhandahåller inte personuppgifter till användare som inte är anslutna till bolaget, med undantag för fallen när motsvarande tillstånd från Användare föreligger eller under följande omständigheter:
 4. Företaget kan använda tredjepartsleverantörer att erbjuda vissa komponenter i sina tjänster, i sådana fall behöver leverantörerna inte har befogenhet att använda webbplatsen med hjälp av bolagets personuppgifter och personuppgifter är själva omfattas av denna integritetspolicy.
 5. Bolaget förbehåller sig rätten att, i enlighet med lagstiftningens krav, utbyta information med privatpersoner och statliga myndigheter för följande ändamål:
  • Bekämpa bedrägeri och missbruk på webbplatsen;
  • undersöka påstådda överträdelser av lagen eller bekämpa andra påstådda brott mot användaravtalet för Säljplatsen.se-tjänster av användare
 6. Företaget kan lämna personuppgifter till användarna på begäran av behöriga myndigheter, utfärdade i enlighet med lagens krav.
  I enlighet med integritetspolicy förbinder sig företaget att inte hyra eller sälja personuppgifter från användaren. I händelse av att bolagets verksamhet eller del av verksamheten kommer att säljas eller omorganiseras och bolaget överför alla eller väsentligen alla sina tillgångar till en ny ägare, kan personuppgifter av användare överförs till köparen för att säkerställa kontinuitet i tjänsten av webbplatsen,
 7. Företaget kan dela vissa icke-personlig information (information som inte tillåter att identifiera användaren individuellt), tredjepartsleverantörer, pålitliga partners eller auktoriserade forskare att bättre förstå vilka annonser eller tjänster kan vara av intresse för ledamöterna, för att förbättra den övergripande kvaliteten och effektiviteten av de tjänster på webbplatsen eller tjänsten, eller för att säkerställa deras bidrag till vetenskaplig forskning, vilket enligt företagets uppfattning kan ge stora sociala förmåner.
 8. När det gäller personuppgifter som anges i detta avsnitt 5 i sekretesspolicy för att informera användarna om överföring av personuppgifter är gottfinnande bolaget.

6. ANVÄNDARSKONTROLL

 1. Åtkomst, korrigering och radering: Användare som skapade ett konto eller publicerade annonser på webbplatsen kan komma åt, korrigera eller radera informationen de tillhandahåller. Användaren ansvarar för noggrannheten i de uppgifter som lämnas, eller meddelanden på webbplatsen. Om användarkontot har skapats via en autentiseringsleverantör (till exempel Facebook Connect) kan användaren även inaktivera eller ändra kontoinformationen via leverantörens autentiseringsinställningar (till exempel på facebook.com). Den upplagda informationen kan ändras eller raderas i personliga konto för användaren "Min profil" på webbplatsen för webbplatsen eller i ansökan. Företaget får säga upp behandlingen av Användarens personuppgifter om man får skriftlig underrättelse från Användaren om återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter.
 2. Valet av externa parter: vissa externa enheter som arbetar på webbplatsen, till exempel Google Adwords, tillåter användare att dra tillbaka sitt samtycke till insamling och användning av deras data för annonsering baserat på användaraktivitet. För mer information och alternativ, besök http://www.networkadvertising.org.
 3. Cookies: De flesta av de grundläggande datorerna (skrivbord) och mobila webbläsare (till exempel Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) ger kontroller som gör att användaren kan begränsa eller blockera installationen av cookies på dina system. Observera att inaktivera cookies för domäner i den första kategorin (besökta webbplatser) och andra domäner (webbplatser som är associerade med de besökta) kan i vissa fall leda till en begränsad funktionalitet på dessa webbplatser.

7. Övriga användares rättigheter i samband med behandling av deras personuppgifter av företaget:

 1. Vet var av personuppgifter fil som innehåller personuppgifter Säljplatsen.se användare, dess syfte och namnet och platsen för ägaren och förvaltare av personuppgifter eller ge relevanta instruktioner om hur man kan få denna information genom auktoriserade användare av platsen för att personer, utom i de fall som fastställts i lag;
 2. få information om villkoren för att ge tillgång till personuppgifter, inklusive information om tredje part till vilka personuppgifter från användare av sajten överförs
 3. för att få tillgång till dina personuppgifter
 4. får senast trettio kalenderdagar från dagen för mottagandet av begäran, om inte annat följer av lag, svaret på om att bearbeta sina personuppgifter och att få innehållet i sådana personuppgifter;
 5. presentera ett motiverat påstående till ägaren av personuppgifter med invändning mot behandling av personuppgifter
 6. att lämna en motiverad efterfrågan att ändra eller förstöra personuppgifter av ägaren och / eller förvaltaren av personuppgifter, om dessa uppgifter behandlas olagligt eller är opålitliga,
 7. om skydd av personuppgifter från olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse, skador på grund av avsiktlig hemlighållande, underlåtenhet att tillhandahålla eller olämpligt tillhandahållande av dem, samt skydd mot tillhandahållande av information som är opålitliga eller misskreditera äran, värdighet och affärer rykte;
 8. att klaga över behandlingen av personuppgifter till myndigheter och tjänstemän vars myndighet omfattar skydd av personuppgifter eller till domstol
 9. att tillämpa rättsmedel vid överträdelse av lagstiftning om skydd av personuppgifter
 10. återkalla samtycke till behandling av personuppgifter
 11. känna till mekanismen för automatisk behandling av personuppgifter
 12. om skydd mot det automatiserade beslutet med rättsliga konsekvenser för användare av sajten.

8. SÄKERHET

All information som vi samlar är rimligt skyddad av tekniska och säkerhetsprocedurer för att förhindra obehörig åtkomst eller användning av data. Anslutna personer, tillförlitliga partners och tredjepartsleverantörer åtar sig att använda den information som erhållits från bolaget i enlighet med våra säkerhetskrav och denna sekretesspolicy.

9. ÄNDRINGAR TILL DENNA POLITIK

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 07.02.2018. Företaget kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan, en ny version av sekretesspolicyn träder i kraft samma dag som det inlägg på internet vid en viss adress i denna punkt, om inte annat följer av den nya versionen av sekretesspolicyn. Den nuvarande versionen av sekretesspolicyn finns alltid på sidan på https: //säljplatsen.se/privacy_policy.

 1. Om företaget har gjort några ändringar i sekretesspolicyen, som användaren inte håller med, måste den sluta använda webbplatsens tjänster. Att inte stoppa användningen av sajten är en bekräftelse på användarens samtycke och godkännande av motsvarande utgåva av sekretesspolicyen.
 2. Användarvillkor för företagsredovisning i avsnittet "Fastigheter"
 3. Företagskonton tillåter dig att använda ett konto på webbplatsen av flera personer som är associerade med användaren - ägaren till ett sådant konto är arbetskraft eller agenturförhållande.
 4. Företagsredovisning på webbplatsen är endast tillgänglig för avsnittet "Fastigheter" (https: //säljplatsen.se/rezidentsiya/).
 5. Personer som har tillgång till företagskonto måste representera en affärsenhet.
 6. För att skapa ett företagskonto användare i samband med ansvarig projektledare för "Real Estate", tillhandahåller data om en ekonomisk enhet i bolaget (namn, sign informationen för varor och tjänster, eller andra former av individualisering, adress, telefonnummer och annan information som kan begäras av manager) .
 7. För anställning av personer som kan använda företagskonto, kan användaren endast använda lämpligt verktyg CRM-system, och anger e-postadresser, antalet personer som är tillåtna att använda CRM via ett företagskonto systemet telefon.
 8. Det totala antalet personer som har tillgång till företagskonto är begränsat till 50 (femtio), beroende på det valda paketet.
 9. I händelse av brott mot användarvillkoren företagskonto, har bolaget rätt att blockera en användares konto utan återbetalning av utbetalda medel.
×

Adblock Plus active!

You are running an Adblock Plus extension in your browser. You made a kitten cry. We need money to operate the site, and almost all of that comes from our online advertising. If you wish to continue to this website you might consider disabling it.


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/www-root/data/bin-tmp/) in Unknown on line 0